Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων (ΕΛΕ) είναι ένα από τα 14 συνολικά εργαστήρια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και δραστηριοποιείται στην έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη) που αφορά σε λιμενικά έργα και έργα παράκτιας προστασίας.  Αποτελεί ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια του ΕΜΠ το οποίο ιδρύθηκε με το Β.Δ. 361/1965 και εντάχθηκε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ με την Υ.Α. Β1/29/83 (Β’ 80) και στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος με την Υ.Α. Β1/95/96 (Β’ 105). Στεγάζεται σε κτίριο συνολικού εμβαδού 5.000 m2 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. (Εικόνα 1). 

Το ΕΛΕ μέχρι σήμερα  έχει συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη των λιμενικών έργων στη χώρα μας έχοντας μελετήσει σε φυσικό προσομοίωμα περισσότερα από 40 έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παρέχει εκπαίδευση σε νέους πολιτικούς μηχανικούς προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίοι διαπρέπουν στον ακαδημαϊκό χώρο, στον τομέα μελετών και κατασκευών και στον ιδιωτικό τομέα. Το ΕΛΕ στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, διεξήγαγε τις πρώτες μετρήσεις κυμάτων στην Ελλάδα στο πεδίο και δημιούργησε τράπεζα δεδομένων, ενώ διατηρεί και ενημερώνει τράπεζα δεδομένων τεχνικών ελλείψεων στους λιμένες ακτοπλοΐας της χώρας.


 Εργαστήριο Λιμενικών Έργων (ΕΛΕ)
 Τρισδιάστατες δεξαμενές δοκιμών Δ.Δ. 1 και Δ.Δ.2 στο ΕΛΕ