Τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου διδάσκουν έξι (6) προπτυχιακά μαθήματα που ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών. Συμμετέχουν επίσης στη διδασκαλία πέντε (5) μεταπτυχιακών μαθημάτων στα πλαίσια των Διεπιστημονικών – Διατμηματικών  Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» και «Περιβάλλον και Ανάπτυξη».