Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Στον παρακάτω σύνδεσμο περιλαμβάνονται οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης διπλωματικών εργασιών στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

http://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/1323/

Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

¦  Βαρτελάτου, Σ., 2006. “Παραμετρική ανάλυση κυματικής διείσδυσης από αγωγό ανανέωσης υδάτων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Καλαντίδου Α., 2010. “Αειφόρος περιβαλλοντικός σχεδιασμός της παραλιακής ζώνης του Δήμου Ξυλοκάστρου με τη μέθοδο των Περιβαλλοντικών Δεικτών”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Μπούνδρης, Κ.Ι., 2010. “Υπολογιστική διερεύνηση διάδοσης κυματικής διαταραχής στο λιμένα Κολυμβαρίου, μέσω αγωγών ανανέωσης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Σταθάτου, Π., 2010. “Υδατικό αποτύπωμα – Ένα σύγχρονο εργαλείο στη διαχείριση υδατικών πόρων” Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Αντωνοπούλου, Μ., 2011. “Πολυκριτηριακή ανάλυση χωροθέτησης αιολικού πάρκου στη θάλασσα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Καλαμπαλίκη, Ζ., 2011. “Διερεύνηση μεθοδολογιών υπολογισμού υδατικού αποτυπώματος - Εφαρμογή στην πεδιάδα Μεσσαράς”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Παρτάλης, Γ., 2012. “Επιλογή θέσης αεροδρομίου με πολυκριτηριακές μεθόδους ανάλυσης αποφάσεων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Κοκμοτός, Ι., 2012. “Επίδραση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην επιλογή ανακατασκευής του αεροδρομίου Ανδραβίδας - Εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων με τη χρήση της μεθόδου <<Μήτρα Επίτευξης Στόχων>> (Goals Achievement Matrix)”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Μονεμβασιώτη, Αικ., 2012. “Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου με χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Χαρχούση, Δ. 2012. “Συγκριτική αξιολόγηση μεθοδολογιών υπολογισμού υδατικού αποτυπώματος - Εφαρμογή κάμπος Χανίων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Κάλφας, Δ., 2012. “Πολυκριτηριακή μεθοδολογία χωροθέτησης και περιβαλλοντικής αξιολόγησης οικολογικών εμπορικών λιμένων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Ρίζος, Σ., 2012 “Προσομοίωση κυματικής διείσδυσης από αγωγό ανανέωσης υδάτων σε λιμενολεκάνη μέσω αριθμητικού μοντέλου συζευγμένων ιδιομορφών”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Κωνσταντουδάκη, Γ., 2013. “Υπολογισμός αποτυπώματος άνθρακα σε λιμένα - Εφαρμογή στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Ποτουρίδης, Σ., 2013. “Σύγκριση των προγραμμάτων GNOME, MEDSLIK και FLOW 3D-L για τον υπολογισμό τροχιάς πετρελαιοκηλίδας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Αγγελέρου, Π. 2014. “Αριθμητική προσομοίωση υδροδυναμικού πεδίου και κίνησης ιζήματος σε ακτή τύπου θύλακα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Κραγιοπούλου, Ε., 2014. “Εκτίμηση επικινδυνότητας ατυχημάτων πετρελαιοκηλίδας-εφαρμογή δύο μεθοδολογιών στο Σαρωνικό κόλπο”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Πυρπιρή, Θ., 2014. “Υπολογισμός του συντελεστή κυματικής μετάδοσης με χρήση νευρωνικών δικτύων και πειραματικών μετρήσεων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Μαντέλου, M., 2014. “Μελέτη υδροδυναμικού πεδίου σε φυσικό ύφαλο κυματοθραύστη”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Σαμλίδης, Ν., 2014. “Κυματική μετάδοση πίσω από ύφαλους κυματοθραύστες”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Κρητικός, 2015. “Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτογραμμής κοντά σε μαρίνα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Κλινάκη, Π., 2016. “Η επίδραση της περιόδου του κύματος στο σχεδιασμό θωράκισης κυματοθραύστη”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Σκαρλάτου, Ε., 2016. “Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών λαμβάνοντας υπόψη ακραίες κυματικές συνθήκες- εφαρμογή περιοχή Ρεθύμνου”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Χαλαστάνη, Β., 2016. “Σχεδιασμός κατασκευή και κανονιστικό πλαίσιο τεχνητού υφάλου στον όρμο του Μαραθώνα”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Σωτηριάδου, Α., 2016. “Λιμένας Ερμούπολης Σύρου: Πρόταση για τη μετά το Νεώριο εποχή”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Κουλουρίδη, Β., 2017. “Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός με τη χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Μάντζιος, Κ., 2017. “Βάση δεδομένων ζωνών σκαφών αναψυχής σε υφιστάμενους λιμένες”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Τσουκαλάς, A., 2017. “Πειραματική διερεύνηση πιέσεων μη θραυομένων κυματισμών σε κεκλιμένο αδιαπέρατο κυματοθραύστη”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Σαλτουρίδου, Δ., 2017. “Υπεράκτια εκμετάλλευση πετρελαίου στην Ελλάδα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Παπαδημητρίου, Α., 2018. “Εκτίμηση παράκτιων φυσικών διεργασιών στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού με χρήση αριθμητικών μοντέλων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Καρούσης, Α., 2018. “Ανάπτυξη αριθμητικών μεθόδων για τον υπολογισμό της εξέλιξης του πυθμένα Λιμενικών Έργων”.

¦  Κορομηλάς, Α. 2019. “Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) για τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις παράκτιες κατασκευές – Εφαρμογή στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Σκούρτη, Ο. 019. “Μέθοδοι προσαρμογής λιμένων στην κλιματική αλλαγή – Εφαρμογή στο λιμένα Ευδήλου Ικαρίας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Παναγόπουλος Λ.Ε., 2019. “Στερεομεταφορά και παράκτιες διεργασίες με μεθόδους σχηματοποίησης κυματικού κλίματος – Περίπτωση Λιμένα Ρεθύμνου”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Σταματιάδης, Α., 2019. “Αριθμητική προσομοίωση ανεμογενών κυματισμών και σύγκριση με μαθηματικές εξισώσεις”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Βλαχάκης, Ι., 2019. “Προσαρμογή έργων προστασίας της ακτής στην κλιματική αλλαγή για την ενίσχυση της παράκτιας οδικής ασφάλειας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Παπαδοπούλου, Ν., 2019. “Διερεύνηση παράκτιας διάβρωσης με χρήση μαθηματικών μοντέλων”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Παπαδάκης, Ε., 2020. “Μέθοδοι αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης λιμενικών έργων – Εφαρμογή στο λιμένα Ευδήλου Ικαρίας”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Μαγκανάρης, Π. 2020. “Διερεύνηση απόδοσης διατάξεων μαρινών σε σχέση με την παράκτια στερεομεταφορά”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Κουβέλη, Κ. 2020. “Εφαρμογή του κώδικα ISPS στη λιμενική εγκατάσταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου”, Διπλωματική Εργασία, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.