Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Στον παρακάτω σύνδεσμο περιλαμβάνονται οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης διπλωματικών εργασιών στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος:

http://www.itia.ntua.gr/el/docinfo/1323/

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

¦  Χατζηρόδου, Α., 2012. “Αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης παράκτιας ζώνης με τη χρήση περιβαλλοντικών δεικτών”, Διπλωματική Εργασία, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Βαβαδάκη, Ε., 2012. “Διαχείριση παρακτίων ζωνών με τη χρήση συστημάτων υδροπληροφορικής-Αριθμητική προσομοίωση σχεδιαστικών επιλογών λιμένων για σκάφη αναψυχής σε αμμώδεις ακτές”, Διπλωματική Εργασία, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Μπούνδρης, Ι., 2012. “Αριθμητικές Μέθοδοι Προσομοίωσης Κυματικής Διαταραχής από την Παρουσία Αγωγών Ανανέωσης”, Διπλωματική Εργασία, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Αργυρόπουλος, Ε., 2012. “Μελέτη της εντατικοποίησης των κυματικών μεγεθών κατάντη κυματοθραύστη και εκτός της σκιάς του”, Διπλωματική Εργασία, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Αθανασίου, Π., 2012. “Εκτίμηση περιβαλλοντικής κατάστασης και αξιολόγηση επιπτώσεων για εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων”, Διπλωματική Εργασία, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Νικολάου, Ε., 2014. “Αριθμητική διερεύνηση απόδοσης συστήματος κυματοθραυστών”, Διπλωματική Εργασία, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Χριστοδούλου, Χρ., 2015. “Κυματική αναρρίχηση στην παράκτια περιοχή του Ρεθύμνου υπό ακραίες κυματικές συνθήκες”, Διπλωματική Εργασία, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Κραγιοπούλου, Ε., 2016. “Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών για ακραίες κυματικές συνθήκες με χρήση του μοντέλου XBeach”, Διπλωματική Εργασία, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Πυρπιρή, Θ., 2016. “Εκτίμηση κυματικής υπερπήδησης με ανάλυση ακραίων τιμών ύψους κύματος”, Διπλωματική Εργασία, Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Κατσάμπη, Δ., 2018. “Ακτομηχανική διερεύνηση φυσικών διεργασιών και σχεδιασμού έργων προστασίας στην παράκτια ζώνη. Εφαρμογή στην περιοχή της Αυλίδας”. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.

¦  Χονδρόγιαννης, H. 2019. “Διαχείριση επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ακτογραμμή – Εφαρμογή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων” ΕΜΠ, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.