·      Διδακτικό Προσωπικό

Βασιλική Τσουκαλά

Διευθύντρια Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΜΠ

τηλ.: +210 772 2372

email: vtsouk@hydro.ntua.gr

Η Δρ. Β. Τσουκαλά είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων και του τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Θαλάσσια Υδραυλική και στα Λιμενικά Έργα. Έχει συμμετάσχει ως Επιστημονική Υπεύθυνη ή / και συντονίστρια ομάδας σε περισσότερα από 35 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, στην λειτουργία και στην ανακατασκευή λιμένων και παράκτιων κατασκευών. Παράλληλα, το ερευνητικό της πεδίο εκτείνεται στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και την λειτουργία λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων, στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ), στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ), στην επίδραση των κλιματικών μεταβολών στην παράκτια ζώνη, στην τρωτότητα των λιμενικών και παράκτιων έργων καθώς και στην προσαρμογή και θωράκιση των παράκτιων κατασκευών από τις κλιματικές μεταβολές. Πρόσφατα, σε συνεργασία με υψηλά καταρτισμένους συνεργάτες, και ενσωματώνοντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης (π.χ. συστήματα μη επανδρωμένων οχημάτων, κάμερες τρισδιάστατης απεικόνισης, κ.ά.), έχει αναπτύξει μία μεθοδολογία για α) την εκτίμηση της παράκτιας τρωτότητας, β) την διαμόρφωση κατάλληλων πρωτοκόλλων για την παρακολούθηση της δομικής υγείας των κατασκευών (Structural Health Monitoring) και γ) την αναβάθμιση της ανθεκτικότητας των παράκτιων ζωνών και των λιμένων στο πλαίσιο της διαχείρισης της κλιματικής κρίσης. Τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα περιλαμβάνουν πάνω από 120 δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια με υψηλό αντίκτυπο, ενώ έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος συντάκτης ή κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής της πορείας έχει αποτελέσει ενεργό μέλος σε πολλούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς. Η συνεισφορά της στην εξέλιξη νέων ερευνητών έχει υπάρξει καθοριστική, μέσω της επίβλεψης περισσότερων από 80 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών. Τα τελευταία χρόνια δρα ως Επιστημονική Υπεύθυνη σε τρέχουσες έρευνες που πραγματοποιούνται από 2 μεταδιδακτορικούς ερευνητές και 8 υποψήφιους διδάκτορες. Η σωστή καθοδήγηση που προσφέρει στην εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών είχε ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση υποτροφιών από το ΙΚΥ και το ΕΜΠ σε 4 από τις τρέχουσες διδακτορικές έρευνες.

Μιχαήλ Χόνδρος

Εντεταλμένος Διδασκαλίας (Π.Δ. 407/1980)

τηλ.: +210 772 1992

email: michondros@gmail.com

Ο Δρ Μιχαήλ Χονδρός, Διδάσκων (ΠΔ 407/80) στη Σχ. Πολ. Μηχανικών του ΕΜΠ, κατέχει 12-ετή εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την θαλάσσια υδραυλική, την ακτομηχανική και τα λιμενικά και παράκτια έργα, έχοντας συμμετάσχει σε πάνω από 10 ερευνητικά έργα. Τα ερευνητικά του αποτελέσματα έχουν παρουσιασθεί σε πάνω από 40 δημοσιευμένες έρευνες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει βραβευθεί για αρκετές έρευνες, ενώ ήταν υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για 4 έτη (διάρκεια εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής), ύστερα από Πανελλήνια διάκριση. Έχει κατασκευάσει εξελιγμένα αριθμητικά μοντέλα προσομοίωσης της κυματικής διάδοσης (Βoussinesq-type, Parabolic & Elliptic Mild Slope), της παράκτιας υδροδυναμικής κυκλοφορίας και των τάσεων στερεομεταφοράς. Στα παραπάνω μοντέλα έχει ενσωματώσει μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. Επιπλέον έχει συμμετάσχει στη διεξαγωγή φυσικών προσομοιώσεων στο διδιάστατο κανάλι και στη τριδιάστατη δεξαμενή του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ. Επίσης έχει αποκτήσει πολυετή εμπειρία στην μελέτη λιμενικών και ακτομηχανικών έργων και έργων ανοιχτής θαλάσσης. Ως σύμβουλος μελετητικής εταιρείας του αντικειμένου επί σειρά ετών και πλέον ως συνιδρυτής της εταιρείας Scientia Maris, είχε την ευκαιρία να εφαρμόσει τις επιστημονικές του γνώσεις σε μια πληθώρα πραγματικών προκλήσεων προστασίας των ακτών και ανάπτυξης των λιμένων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού (π.χ. Ιταλία, Μάλτα, Κύπρος, Αλβανία, Γουιάνα -Ν.Αμερική κ.α.). Έχει συμμετάσχει σε 10 μελέτες Προγραμματικών Σχεδίων (Master Plan) ανάπτυξης λιμένων και περίπου σε 40 μελέτες λιμενικών και ακτομηχανικών έργων και έργων ανοικτής θαλάσσης.

Κωνσταντίνος Μέμος

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

·      ΕΕΔΙΠ

Θεοδώρα Γιαντσή

Εργαστηριακό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

·      Μεταδιδάκτορες Ερευνητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες

Αναστάσιος Μεταλληνός

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

τηλ.: +210 772 1992

email: anast.metallinos@gmail.com

Ο Δρ. Αναστάσιος Μεταλληνός είναι συνιδρυτής και συν-διαχειριστής της εταιρείας Scientia Maris ΙΚΕ. και Ερευνητικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα στον τομέα της Θαλάσσιας Υδραυλικής και Λιμενικών Έργων. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό λιμενικών, παράκτιων και ακτομηχανικών έργων καθώς και σε θέματα υπολογιστικής προσομοίωσης των παράκτιων διαδικασιών, κυματισμών, ανεμογενών-κυματογενών ρευμάτων και μεταφοράς φερτών. Στον επαγγελματικό τομέα έχει εκπονήσει / συμμετάσχει σε περίπου 35 μελέτες υδραυλικών, λιμενικών και ακτομηχανικών έργων. Στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων έχει συμμετάσχει σε 6 Ερευνητικά Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Το δημοσιευμένο επιστημονικό του έργο αποτελείται από 25 εργασίες μετά από κρίση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.

Δήμητρα Μαλλιούρη

Υποψήφια Διδάκτωρ

τηλ.: +210 772 2373

email: dimall@central.ntua.gr

Η Δήμητρα Μαλλιούρη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ και Ερευνητικός συνεργάτης στο ΕΜΠ, με ερευνητικά ενδιαφέροντα στη Θαλάσσια Υδραυλική, Ακτομηχανική, Μακροπρόθεσμο και Βραχυπρόθεσμο κυματικό κλίμα, Συμβατικό (Ντετερμινιστικό) και Πιθανοτικό Σχεδιασμό Παράκτιων και Λιμενικών Έργων, Προσομοίωση της Κυματικής Διάδοσης από τα Βαθιά στα Ρηχά νερά, Φασματική Κυματική Ανάλυση, και Υπολογιστική Ρευστομηχανική. Κατέχει 5-ετές δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής της πορείας έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής. Το 2014, εκπλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» του ΕΜΠ.

Νικόλαος Μαρτζίκος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

τηλ.: +210 772 2373

email: nmartzikos@central.ntua.gr

O Νικόλαος Μαρτζίκος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο εργαστήριο Λιμενικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση στη Στατιστική και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής του εργασίας συνεργάστηκε με το Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) και ξεκίνησε να δουλεύει με δεδομένα κυματικού κλίματος, αναλύοντας και μοντελοποιώντας τις χρονοσειρές τους. Αυτή την περίοδο η έρευνά του επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και των ακραίων φαινομένων στο σχεδιασμό των παράκτιων και λιμενικών έργων. Διερευνά πως η Κλιματική Αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα και την ένταση των καταιγίδων, ασχολείται με την ανάλυση ακραίων φαινομένων και συνεπώς με τις επιπτώσεις αυτών, τη στοχαστική τους προσέγγιση, τη θεωρία Ακραίων Τιμών και την ταξινόμησή τους. Ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, συμμετείχε μεταξύ άλλων, στο ερευνητικό έργο PEARL (Fp7), μελετώντας τον λιμένα του Ρεθύμνου - Κρήτης, για την κλιματική αλλαγή, τα ακραία και σπάνια φαινόμενα στην παράκτια αυτή περιοχή. Η διδακτορική του έρευνα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Εκτελεί επικουρικό διδακτικό έργο στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, σε μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου και συνεπιβλέπει διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες. Παράλληλα ασχολείται με την εκπαίδευση, όντας επί σειρά ετών καθηγητής Μαθηματικών στον ιδιωτικό τομέα, ενώ επίσης εξειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων μέσω της Matlab και της R.

Βασιλική Χαλαστάνη

Υποψήφια Διδάκτωρ

τηλ.: +210 772 2366

email: vanesachala@hotmail.com

Η Βασιλική Χαλαστάνη είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΕΜΠ. Η διδακτορική της διατριβή έχει τίτλο: «Τεχνικές Βελτιστοποίησης για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό» και εκπονείται υπό την επίβλεψη της Αναπλ. Καθηγήτριας Βασιλικής Κ. Τσουκαλά. Η Βασιλική είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ καθώς και της Ecole Polytechnique του Παρισίου, όπου εκπόνησε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές σχετικά με τη δυναμική φύση του ωκεάνιου περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. Η Βασιλική πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στο πλευρό διακεκριμένων ερευνητών, του J.P. Gattuso (the Laboratoire Océanographique de Villefranche, France) και του L. Bopp (École Normale Supérieure, France). Το 2018 εργάστηκε ως συγγραφέας για το Institute for Sustainable Development and International Relations, France σχετικά με το ζήτημα της προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή. Την περίοδο 2018-2019 εργάστηκε ως Ειδική Σύμβουλος του Αναπλ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παρέχοντας επιστημονικές λύσεις σχετικά με ζητήματα λιμενικών και ακτομηχανικών έργων. Επιπλέον, η Βασιλική εκπόνησε ένα πρωταρχικό θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο για το τουριστικό αναπτυξιακό έργο “Red Sea Project” (Vision 2030) στη Σαουδική Αραβία, υπό την καθοδήγηση του C.M. Duarte.

Ανδρέας Παπαδημητρίου

Υποψήφιος Διδάκτωρ

τηλ.: +210 772 2351

email: andreas_papad@yahoo.com

Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ και Ερευνητικός Συνεργάτης του ΕΜΠ. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης και Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Το 2019, ξεκίνησε τις Διδακτορικές του σπουδές στο πεδίο της ωκεάνιας μηχανικής και παράκτιας υδροδυναμικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως την αριθμητική προσομοίωση διεργασιών θαλάσσιας και παράκτιας υδροδυναμικής, στερεομεταφοράς και μορφολογίας πυθμένα, διασποράς πετρελαιοκηλίδας και την ευστάθεια λιμενικών και παράκτιων έργων. Συμμετέχει σε 1 Ερευνητικό Πρόγραμμα και έχει συμμετάσχει σε 11 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε διεθνή συνέδρια.

Χριστίνα Τσάιμου

Υποψήφια Διδάκτωρ

τηλ.: +210 772 2366

email: ctsaimou@gmail.com

Η Χριστίνα Τσάιμου είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και 5-ετές Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού του ΕΜΠ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους των διδακτορικών της σπουδών έλαβε υποτροφία από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του ΕΜΠ για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής, η οποία έχει τίτλο «Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης αστοχίας λιμενικών έργων κατά τη φάση λειτουργίας τους» και επικεντρώνεται στην διερεύνηση και την πρόβλεψη των διάφορων τύπων αστοχίας υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων ενσωματώνοντας κατάλληλες τεχνικές παρακολούθησης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης. Από το 2019 αποτελεί μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Λιμενικών Έργων, ενώ έχει ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο λόγω της 5-ετούς προηγούμενης ερευνητικής δραστηριότητάς της στο Εργαστήριο Οδοποιίας του ΕΜΠ.

·      Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό

Παναγιώτης Μαργαρώνης

Υπ. Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΕΛΕ, ΕΤΕΠ ΕΜΠ

Ευστάθιος Τσούνης

Μηχανοτεχνίτης Εγκαταστάσεων ΕΛΕ

Χριστίνα Μαστρογιάννη

Γραμματέας ΕΛΕ